Σε ποια domain δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση;

Δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση domain κατάληξης .gr που αφορούν γεωγραφικούς προσδιορισμούς, αντιβαίνουν τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, όπως επίσης αφορούν λέξεις κλειδιά του διαδικτύου. Αναλυτικά ο κανονισμός για τους λόγους απόρριψης της ΕΕΤΤ:

Λόγοι Απόρριψης Aίτησης Eκχώρησης

α. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Λ της παρούσης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου.
β. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO.
γ. Αν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, email.
δ. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η Eκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
ε. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Eλληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Bιομηχανική Iδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
στ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης.
ζ. Αν από τα στοιχεία της αίτησης εκχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιότητα, που αντιστοιχεί σε Φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανονισμού, και το οποίο συνθέτει το Μη Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου.
η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

 Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Επίσης διαβάστε

Τι domain name μπορεί να έχει το site μου?

Το domain name που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι της...

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain name

Για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας του domain σας κάνετε είσοδο στην περιοχή πελατών* Τα...

Ανανέωση Domain

Το σύστημα θα σας αποστείλει ειδοποίηση και θα εκδώσει το λογαριασμό ανανέωσης του domain σας,...

Τι είναι οι Nameservers;

Ένας nameserver, είναι ένας server / υπολογιστής που κάνει αντιστοίχιση domain names με...

Mεταφορά domain .com στην stigmahost

H χρέωση για την μεταφορά του domain στην Stigmahost είναι δωρεάν, πληρώνετε μόνο το κόστος της...