Η σελίδα δείχνει 500 Error

Το σφάλμα υποδεικνύει ότι προέκυψε σοβαρό πρόβλημα κατά την εκτέλεση του κώδικα PHP. Η συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζεται στην περίπτωση που είναι απενεργοποιήμενη η ρύθμιση της αποσφαλμάτωσης (display errors) της PHP.

Πολλά CMS προσφέρουν δικές τους ρυθμίσεις για την αποσφαλμάτωση, ωστόσο αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στη χρήση του cPanel για την ενεργοποίηση της αποσφαλμάτωσης.


Για να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση Display Errors της PHP ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα

  1. Συνδεόμαστε στο CPanel (https://[my domain name]:2083).
  2. Αναζητάμε και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο MultiPHP INI Editor
  3. Από το dropdown κάτω από την κεφαλίδα "Configure PHP INI basic settings" που γράφει "--Select a location--", επιλέγουμε το domain για το οποίο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την αποσφαλμάτωση.
  4. Βρίσκουμε την γραμμή με το όνομα Directive "display_errors" και δεξία θα βρούμε ένα διακόπτη που από προεπιλογή είναι στη θέση "Disabled", του κάνουμε κλικ και το γυρνάμε σε θέση "Enabled"
  5. Τώρα αν γύρίσουμε στη σελίδα μας, θα πρέπει να βλέπουμε μία λευκή σελίδα με περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα.


Αν δεν εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες, το CMS σας μπορεί να έχει δικές του ρυθμίσεις αποσφαλμάτωσης και να απενεργοποιούν το "display_errors" directive κατά την εκτέλεση πριν προκύψει το σφάλμα, είτε είναι πρόβλημα cache στον browser / φυλλομετρητή σας. Πληροφορηθείτε για το πως θα καθαρίσετε την cache σας, από την κατηγορία Browser ή αναζητώντας στο google "clear browser cache for [browser name]".

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

 Εκτύπωση αυτού του άρθρου