פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 support

Support Department - Για θέματα υποστήριξης

 sales

Sales Department - Για θέματα πωλήσεων, αγορών υπηρεσιών