Αγαπητοί πελάτες,

σας ενημερώνουμε ότι τις πρώτες πρωϊνες ώρες της 06/12/2018, μεταξύ 00:00 και 04:00. Θα πραγματατοποιηθεί τακτική συντήρηση στο server Atlas για την προσθήκη επιπλέον σκληρού δίσκου.

Ευχαριστούμε. Wednesday, December 5, 2018« Πίσω