Άρθρα

 Προσθήκη domain στο hostfile

Πολές φορές επιθυμούμε να μεταφέρουμε ένα site σε έναν άλλο server και να δοκιμάσουμε αν όλα...