Τεχνολογίες Web Hosting

Τεχνολογίες Web Hosting

Φιλοξενία σε Windows
Windows φιλοξενία σημαίνει φιλοξενία των διαδικτυακών υπηρεσιών που τρέχει στο λειτουργικό σύστημα των Windows.
Θα πρέπει να επιλέξετε Windows φιλοξενία, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ASP (Active Server Pages), ή αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων όπως η Microsoft Access ή του Microsoft SQL Server. Windows φιλοξενία είναι η καλύτερη επιλογή, αν σχεδιάζετε να αναπτύξετε το web site σας χρησιμοποιώντας το Microsoft Expression Web.

Unix Hosting
Unix φιλοξενία σημαίνει φιλοξενία των διαδικτυακών υπηρεσιών που τρέχει στο λειτουργικό σύστημα Unix.
Το Unix ήταν το πρώτο (πρωτότυπο) του web server λειτουργικό σύστημα, και είναι γνωστό για να είναι αξιόπιστο και σταθερό.

Φιλοξενία σε Linux
Linux hosting σημαίνει φιλοξενία των διαδικτυακών υπηρεσιών που τρέχει σε λειτουργικό σύστημα Linux.

CGI
Τα CGI scripts εκτελούντς στο διακομιστή για την παραγωγή δυναμικών και διαδραστικών ιστοσελίδων.
Οι περισσότεροι ISP παρέχουν κάποιο είδος CGI script.Οι ISPs συχνά προσφέρουν προεγκατεστημένα script όπως μετρητές σελίδων, chat, φόρουμ και άλλες λύσεις σε CGI.

Τα CGI είναι διαδεδομένα σε Unix ή Linux servers.

ASP – Ενεργές σελίδες διακομιστή
ASP είναι μια server-side scripting τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft.
Με την ASP μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές ιστοσελίδες με την τοποθέτηση κώδικα δέσμης ενεργειών μέσα στις HTML σελίδες σας. Ο κώδικας εκτελείται από τον web server, πριν η σελίδα “εκτυπωθεί” στον browser. Τόσο η VBScript και JavaScript μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ASP.
Η ASP μπορεί να ενεργοποιηθεί σε όλους τους υπολογιστές που τρέχουν Windows.

PHP
Η PHP είναι ο ευρέως διαδεδομένη, δωρεάν και η αποτελεσματική ίσως λύση.
Η PHP είναι απόλυτα κατάλληλη για την ανάπτυξη Ιστού, και μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στον κώδικα HTML.
Η σύνταξη της PHP είναι παρόμοια με την Perl και C.
Η PHP χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τον Apache (web server) για διάφορα λειτουργικά συστήματα. Υποστηρίζει επίσης ISAPI και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με IIS της Microsoft στα Windows.
Η PHP υποστηρίζει πολλές βάσεις δεδομένων, όπως MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Στερεά, PostgreSQL, Generic ODBC, κλπ.

JSP
Η JSP είναι μια server-side τεχνολογία σαν την ASP, που αναπτύχθηκε από τη Sun.
Με την JSP μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές ιστοσελίδες βάζοντας τον κώδικα της Java μέσα σε HTML σελίδες σας. Ο κώδικας εκτελείται από τον web server, πριν η σελίδα “εκτυπωθεί” στον browser.
Δεδομένου ότι η JSP χρησιμοποιεί Java, η τεχνολογία δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Cold Fusion
Cold Fusion είναι άλλη μία server-side scripting γλώσσα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων.
Η Cold Fusion αναπτύχθηκε από την Adobe.


Adobe Dreamweaver
Dreamweaver είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού ιστοσελίδων που ανήκει στην Adobe Systems.
Το Dreamweaver επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν έναν δικτυακό τόπο.
Το Dreamweaver έχει υποστήριξη για τεχνολογίες του διαδικτύου όπως το CSS, JavaScript, ASP.NET, ColdFusion, JavaServer Pages, και PHP.
Το Dreamweaver είναι διαθέσιμη τόσο για Mac και Windows λειτουργικά συστήματα.

Secure Server
Πρόκειτε για ένα ασφαλή κεντρικό υπολογιστή που μπορεί να μεταδώσει κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Αν σκοπεύετε να κάνετε τις online συναλλαγές πιστωτικής κάρτας, ή άλλες μορφές επικοινωνίας ιστού που πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, Τότε ο ISP σας θα πρέπει να παρέχει έναν ασφαλή διακομιστή.