Εικόνες στην HTML

Οι εικόνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων HTML σχεδόν σε κάθε web site που βλέπουμε στο διαδίκτυο στις μέρες μας. Για να εισάγετε μια εικόνα σε μια σελίδα HTML θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα <img /> και να ορίσετε ορισμένες από τις ιδιότητες της. Θα έχετε ήδη παρατηρήσει πως η ετικέτα <img /> δεν […]

Διαβάστε Περισσότερα »

Πίνακες στην HTML

Η HTML είναι αρκετά ευέλικτη και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δομές δεδομένων δύο διαστάσεων με την ετικέτα <table> που δημιουργεί πίνακες. Για παράδειγμα ένας πίνακας μπορεί να είναι οι βαθμοί ενός μαθητή χωρισμένοι σε εξάμηνα και σε μαθήματα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Ετικέτες της HTML 4.01 / XHTML 1.0

Σε αυτό το άρθρο έχουμε συγκεντρώσει όλες τις ετικέτες της HTML 4.01 και της xHTML με την περιγραφή κάθε μία από αυτές τις ετικέτες και σε ποιο ορισμό εγγράφου είναι διαθέσιμες αυτές οι ετικέτες. Προσέξτε, γιατί αν χρησιμοποιήσετε ετικέτες σε ορισμούς εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την ετικέτα, σε μελλοντικές εκδόσεις περιηγητών διαδικτύου ίσως η σελίδες σας να […]

Διαβάστε Περισσότερα »