Αρχίστε να γράφετε HTML

Τι θα χρειαστείτε για να αρχίσετε; Για να αρχίσετε να γράφετε HTML δεν χρειάζεστε κανένα εργαλείο εξειδικευμένο ή κάτι που δεν έχετε μέχρι τώρα. Ποιο συγκεκριμένα για να αρχίσετε να μαθαίνετε HTML δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο ειδικό επεξεργαστή εγγράφων HTML, κάποιο Web Server ή κάποια ιστοσελίδα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα στοιχεία της HTML

Όλα τα έγγραφα της HTML δομούνται και αποτελούνται από τα στοιχεία της γλώσσας σήμανσης HTML. Το σύνολο αυτών των στοιχείων είναι ένα μικρό σύνολο από ετικέτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δομήσετε ένα έγγραφο.

Διαβάστε Περισσότερα »