Επικεφαλίδες HTML

Οι ετικέτες επικεφαλίδων είναι σημαντικές γιατί προσδιορίζουν τι είναι το περιεχόμενο που ακολουθεί. Οι μηχανές αναζήτησης επίσης, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο των ετικετών επικεφαλίδας.

Read More »

Παράγραφοι στην HTML

Σε ένα έγγραφο HTML ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι ετικέτες παραγράφων οι οποίες ορίζονται από την ετικέτα <p>. Με τις παραγράφους μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σας σε μικρότερες ενότητες, που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να διαβάσουν ποιο εύκολα τα κείμενα σας.

Read More »

Μορφοποίηση εγγράφων

Η HTML ως γλώσσα σήμανσης δεν έχει το ρόλο της μορφοποίησης των εγγράφων HTML. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα CSS που αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά της μορφοποίησης. Ωστόσο η HTML διαθέτει μερικές ετικέτες που μπορούν να μορφοποιήσουν ελαφρός ένα έγγραφο HTML όπως είναι στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Read More »

Γραμματοσειρές στην HTML

Η ετικέτα <font> θα πρέπει να ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε στα έγγραφα σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές στο έγγραφο σας πέρα από τις προεπιλεγμένες θα πρέπει να μορφοποιήσετε το έγγραφο σας με CSS και από εκεί με τις κατάλληλες εντολές να αλλάξετε γραμματοσειρά. Η ετικέτα <font> έχει καταργηθεί από την HTML 4 και δεν υπάρχει […]

Read More »

Μορφοποίηση εγγράφων HTML με CSS

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποια μορφοποίηση στα έγγραφα σας, τότε δεν έχετε παρά να γράψετε CSS. Η θέση του CSS σε μια ιστοσελίδα είναι να μορφοποιήσει το περιεχόμενο, προσθέτοντας χρώματα, γραμματοσειρές, μεγέθη γραμματοσειρών περιγράμματα κα.

Read More »