Μορφοποίηση εγγράφων

Η HTML ως γλώσσα σήμανσης δεν έχει το ρόλο της μορφοποίησης των εγγράφων HTML. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα CSS που αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά της μορφοποίησης. Ωστόσο η HTML διαθέτει μερικές ετικέτες που μπορούν να μορφοποιήσουν ελαφρός ένα έγγραφο HTML όπως είναι στο παράδειγμα που ακολουθεί.

<strong>Έντονα γραμμένο κείμενο</strong>
<big>Κείμενο με μεγάλα γράμματα</big>
<i>Πλάγια γραμμένο κείμενο</i>
<code>Κείμενο με μορφή σαν έξοδο από υπολογιστή</code>
Κείμενο με <sub>δείκτη</sub> και <sup>εκθέτη</sup>

Δείτε το παράδειγμα ζωντανά

Ετικέτες μορφοποίησης της HTML

Στην HTML μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες σαν τις <b> και <i> για να μορφοποιήσετε την έξοδο σε έντονα και πλάγια.

Αυτές οι ετικέτες της HTML αποκαλούνται ετικέτες μορφοποίησης.

Σημείωση : Συχνά η ετικέτα <strong> έχει την ίδια εμφάνιση με την ετικέτα <b> και η ετικέτα <em> την ίδια εμφάνιση με την ετικέτα <i>.

Ωστόσο, υπάρχει διαφορά στην έννοια αυτών των ετικετών.

Οι ετικέτες <b> και <i> ορίζουν μόνο έντονο και πλάγιο κείμενο αντίστοιχα.

Οι ετικέτες <strong> και <em> σημαίνουν πως θέλετε το κείμενο να εμφανίζεται με τρόπο που να καταλαβαίνει ο χρήστης πως είναι σημαντικό. Στις μέρες μας οι σύγχρονοι περιηγητές διαδικτύου αναπαριστούν τις ετικέτες strong με έντονα γράμματα και το em με πλάγια γράμματα.

Οι ετικέτες μορφοποίησης της HTML

Ετικέτα Περιγραφή
<b> Ορίζει έντονα γραμμένο κείμενο
<big> Ορίζει μεγάλο κείμενο
<em> Ορίζει ένα κείμενο με έμφαση
<i> Ορίζει ένα πλάγιο κείμενο
<small> Ορίζει ένα μικρό κείμενο
<strong> Ορίζει ένα έντονο κείμενο
<sub> Ορίζει ένα δείκτη
<sup> Ορίζει ένα εκθέτη
<ins> Ορίζει ένα κείμενο που προστέθηκε αργότερα
<del> Ορίζει ένα κείμενο που διαγράφτηκε αργότερα

Οι ετικέτες της HTML με έξοδο σαν από υπολογιστή

Ετικέτα Περιγραφή
<code> Ορίζει τον κώδικα ενός υπολογιστή
<kbd> Ορίζει κείμενο από πληκτρολόγιο
<samp> Ορίζει ένα δείγμα τμήματος κώδικα υπολογιστή
<tt> Ορίζει κείμενο τηλετύπου
<var> Ορίζει μια μεταβλητή
<pre> Ορίζει ένα κείμενο που είναι μορφοποιημένο από μόνο του

Ετικέτες της HTML για Ορισμούς, Αναφορές και Αποσπάσματα

Ετικέτα Περιγραφή
<abbr> Ορίζει μια συντομογραφία
<acronym> Ορίζει ένα ακρώνυμο
<address> Ορίζει στοιχεία επικοινωνίας για τον συντάκτη/ιδιοκτήτη του εγγράφου
<bdo> Ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου
<blockquote> Ορίζει ένα μεγάλο απόσπασμα
<q> Ορίζει ένα σύντομο απόσπασμα
<cite> Ορίζει μια αναφορά
<dfn> Ορίζει ένα ορισμό

[COL size=”one_half”]« Παράγραφοι στην HTML[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]