Γραμματοσειρές στην HTML

Η ετικέτα <font> θα πρέπει να ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε στα έγγραφα σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές στο έγγραφο σας πέρα από τις προεπιλεγμένες θα πρέπει να μορφοποιήσετε το έγγραφο σας με CSS και από εκεί με τις κατάλληλες εντολές να αλλάξετε γραμματοσειρά.

Η ετικέτα <font> έχει καταργηθεί από την HTML 4 και δεν υπάρχει καθόλου στην HTML 5. Επίσης η κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web Consortium W3C) έχει αφαιρέσει την ετικέτα <font> από τις συστάσεις της.

[COL size=”one_half”]« Μορφοποίηση εγγράφων[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]