Ιδιότητες στις ετικέτες HTML

Με τις ιδιότητες μπορείτε να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες για μια ετικέτα στον περιηγητή διαδικτύου και να μεταβάλετε και μερικές από τις λειτουργίες της ετικέτας.

Γενικότερα πολλές από τις ετικέτες της HTML μπορούν να έχουν ιδιότητες οι οποίες παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για την ετικέτα στον περιηγητή διαδικτύου. Οι ιδιότητες πάντα ορίζονται στην ετικέτα έναρξης και είναι σε ζευγάρια ονόματος τιμής όπως για παράδειγμα το name=”value”

Παράδειγμα ιδιοτήτων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ετικέτες υπέρ-συνδέσμων οι οποίες ορίζονται με την ετικέτα <a>. Η διεύθυνση στην οποία θα οδηγεί όμως η ετικέτα ορίζεται στην ιδιότητα href. Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί:

<a href=”http://www.stigmahost.com”>Ένας σύνδεμος</a>

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι τιμές των ιδιοτήτων πρέπει να είναι μέσα σε εισαγωγικά. Το ποιο συνηθισμένο είναι να εισάγετε τις τιμές των ιδιοτήτων σε διπλά εισαγωγικά, αλλά αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μονά εισαγωγικά.

Σημείωση: Σε ορισμένες, ποιο σπάνιες περιπτώσεις που η ίδια η τιμή της ιδιότητας περιέχει μέσα κάποιο εισαγωγικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αντίθετό του για να ορίσετε την τιμή της ετικέτας.

Έτσι για παράδειγμα αν η τιμή που θέλετε να εισάγετε στην ιδιότητα είναι η ακόλουθη: Τα “παιδιά” είναι πάντα παιδιά

Τότε η ιδιότητα θα πρέπει να γραφτεί έτσι: title=’Τα “παιδιά” είναι πάντα παιδιά’

Ενώ αν η τιμή είναι αυτή : Απ’ τα καλύτερα έργα

Τότε θα πρέπει να την γράψετε έτσι : title=”Απ’ τα καλύτερα έργα”

Τέλος όπως και με τις ετικέτες έτσι και με τις ιδιότητες, σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε πεζά γράμματα για τα ονόματα των ιδιοτήτων, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που σας παροτρύνουμε να γράφετε τα ονόματα των ετικετών σας επίσης με πεζά γράμματα.

Αναφορά στης ιδιότητες της HTML

Εδώ θα δείτε μερικές από τις ετικέτες που είναι τυπικές για τις περισσότερες ετικέτες της HTML.

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
class Τα ονόματα των κλάσεων Ορίζει το όνομα ή τα ονόματα των κλάσεων για ένα στοιχείο.
id Ο κωδικός του στοιχείου Ορίζει ένα μοναδικό κωδικό για ένα στοιχείο
style Ορισμός μορφής του στοιχείου Ορίζει ένα ενσωματωμένο στιλ για το στοιχείο
title Τίτλος για το στοιχείο Ορίζει περισσότερες πληροφορίες για το στοιχείο και τις εμφανίζει ως συμβουλή

Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε πλήρη αναφορά στις ετικέτες της HTML εδώ.

Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις τυπικές ιδιότητες των ετικετών της HTML εδώ.

[COL size=”one_half”]« Τα στοιχεία της HTML[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]