Χρήσιμα Cheat Sheet Για Χρήστες WordPress

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως για development WordPress θεμάτων  Είναι διαφόρων τύπων και κατηγοριών, όπως theme anatomy, model cheat sheet, SEO για το wordpress  κτλ Είναι πολύ χρήσιμα.

Σήμερα έχουμε καταλήξει σε κάποια πολύ χρήσιμα φύλλα για WordPress χρήστες.

1) WordPress Theme Development Cheat Sheet

2) WordPress Cheat Sheets Theme Anatomy Model 

3) WordPress Theme Development Check List

4) The Advanced WordPress Help Sheet

5) WordPress Cheatsheet What you need to know in one sheet

6) WordPress Template File

7) WP Theme Tags 

8) Wordpress SEO Cheat Sheet

9) WP Plugin API

10) WordPress 3 CheetSheet