Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα CSS

Ένα CSS (Cascading Style Sheed [Επάλληλα Φύλλα Μορφοποίησης]) αποκαλείται ένα αρχείο που σας επιτρέπει να διαχωρίσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας και των ετικετών της HTML από τις εντολές μορφοποίησης.

Διαβάστε Περισσότερα »

Κεφάλαιο 3: CSS Κλάσεις

Οι κλάσεις στα CSS σας επιτρέπουν να μορφοποιήσετε στοιχεία μέσα στην ίδιο HTML έγγραφο με διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να πετύχετε αυτό το στόχο, ακολουθώντας μια ποιο βελτιωμένη τεχνική από αυτή των ενσωματωμένων μορφοποιήσεων πάνω σε μια HTML ετικέτα.

Διαβάστε Περισσότερα »