Κεφάλαιο 3: CSS Κλάσεις

Οι κλάσεις στα CSS σας επιτρέπουν να μορφοποιήσετε στοιχεία μέσα στην ίδιο HTML έγγραφο με διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να πετύχετε αυτό το στόχο, ακολουθώντας μια ποιο βελτιωμένη τεχνική από αυτή των ενσωματωμένων μορφοποιήσεων πάνω σε μια HTML ετικέτα.

Read More »