Πρόσβαση στο cPanel

Το cPanel είναι το πλέον αναγνωρισμένο λογισμικό διαχείρισης Web Server και πολλές εταιρείες όπως η StigmaHost για παράδειγμα το έχουν εγκατεστημένο στους Server τους για να διευκολύνουν τη διαχείριση τους από τους πελάτες τους.

Το cPanel είναι το λογισμικό που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να διαχειριστεί λειτουργίες όπως είναι η δημιουργία νέων λογαριασμών e-mail, νέες βάσεις δεδομένων, προβολή στατιστικών και άλλες πολλές λειτουργίες πάνω σε ένα Web server χωρίς να προ-απαιτείτε κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο.

Πως μπορώ να συνδεθώ στο cPanel.

Αν το πακέτο φιλοξενίας που έχετε αγοράσει έχει εγκατεστημένο το cPanel, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για να συνδεθείτε:

  • Πληκτρολογήστε στον Web Browser σας την IP διεύθυνση του Server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα σας και στο τέλος της IP βάλτε άνω και κάτω τελεία ακολουθούμενη από τον αριθμό 2083 όπως φαίνεται εδώ :  https://IP:2083.
    • Την IP διεύθυνση θα πρέπει να την λάβετε με σχετικό e-mail από τον hoster σας μετά τη δημιουργία του πακέτου φιλοξενίας σας.
    • Κατά περίπτωση, μετά από μερικές ημέρες από τη δημιουργία του πακέτου φιλοξενία σας θα είστε σε θέση να προσπελάσετε το cPanel αντικαθιστώντας την IP με το domain name σας με την ακόλουθη μορφή : http://www.my-domain-name.ext:2083 ή http://www.my-domain-name.ext/cpanel/
  • Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει με σχετικό e-mail από την εταιρεία που έχετε αγοράσει το πακέτο web hosting στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί με όνομα Login.
    • Μετά τη σύνδεση σας στο cPanel θα εμφανιστεί ένας διάλογος που θα σας ζητά να ακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων για τον τρόπο λειτουργίας του cPanel. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει πολύ αν είστε νέος χρήστης ή δεν έχετε ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία με το cPanel.

 

Αλλαγή γλώσσας στο cPanel

Μετά την έκδοση 11.32 του cPanel μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του cPanel από τη σελίδα σύνδεσης. Η αλλαγή της γλώσσας από τη σελίδα σύνδεσης θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη σύνοδο. Η αλλαγή της γλώσσας σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει οριστικά για τον λογαριασμό σας.

Σημείωση : Αν ο Web Browser σας ορίζει την ιδιότητα Accept-Language στο header των μηνυμάτων του, τότε η σελίδα σύνδεσης θα προσπαθήσει να ορίζει από μόνη της τη σωστή γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, το cPanel θα χρησιμοποιήσει προεπιλεγμένα την αγγλική γλώσσα.