Επικεφαλίδες HTML

Οι ετικέτες επικεφαλίδων είναι σημαντικές γιατί προσδιορίζουν τι είναι το περιεχόμενο που ακολουθεί. Οι μηχανές αναζήτησης επίσης, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο των ετικετών επικεφαλίδας.

Read More »

Παράγραφοι στην HTML

Σε ένα έγγραφο HTML ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι ετικέτες παραγράφων οι οποίες ορίζονται από την ετικέτα <p>. Με τις παραγράφους μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σας σε μικρότερες ενότητες, που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να διαβάσουν ποιο εύκολα τα κείμενα σας.

Read More »

Μορφοποίηση εγγράφων HTML με CSS

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποια μορφοποίηση στα έγγραφα σας, τότε δεν έχετε παρά να γράψετε CSS. Η θέση του CSS σε μια ιστοσελίδα είναι να μορφοποιήσει το περιεχόμενο, προσθέτοντας χρώματα, γραμματοσειρές, μεγέθη γραμματοσειρών περιγράμματα κα.

Read More »

Σύνδεσμοι στην HTML

Συνδέσμους HTML μπορείτε να βρείτε σχεδόν σε κάθε HTML έγγραφο. Οι σύνδεσμοι είναι αυτοί που σας επιτρέπουν να συνδέετε έγγραφα μεταξύ τους με αποτέλεσμα όλα τα έγγραφα μαζί να είναι σε θέση να αποτελέσουν ένα Web Site. Τα στοιχεία συνδέσμων στην HTML είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη με ένα κλικ να μετακινηθούν σε άλλο […]

Read More »

Εικόνες στην HTML

Οι εικόνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων HTML σχεδόν σε κάθε web site που βλέπουμε στο διαδίκτυο στις μέρες μας. Για να εισάγετε μια εικόνα σε μια σελίδα HTML θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα <img /> και να ορίσετε ορισμένες από τις ιδιότητες της. Θα έχετε ήδη παρατηρήσει πως η ετικέτα <img /> δεν […]

Read More »