Τα στοιχεία της HTML

Όλα τα έγγραφα της HTML δομούνται και αποτελούνται από τα στοιχεία της γλώσσας σήμανσης HTML. Το σύνολο αυτών των στοιχείων είναι ένα μικρό σύνολο από ετικέτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δομήσετε ένα έγγραφο.

Διαβάστε Περισσότερα »

Παράγραφοι στην HTML

Σε ένα έγγραφο HTML ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι ετικέτες παραγράφων οι οποίες ορίζονται από την ετικέτα <p>. Με τις παραγράφους μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σας σε μικρότερες ενότητες, που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να διαβάσουν ποιο εύκολα τα κείμενα σας.

Διαβάστε Περισσότερα »