Ήχος στην HTML5

Η HTML5 παρέχει ένα πρότυπο για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου.


Ήχος στο Web

Μέχρι τώρα, δεν υπήρχε πρότυπο για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου σε μια ιστοσελίδα.
Σήμερα, τα περισσότερα αρχεία ήχου αναπαράγεται μέσω plug-in (όπως το flash). Ωστόσο, διάφορα προγράμματα περιήγησης μπορεί να έχουν διαφορετικά plug-ins.
Η HTML5 καθορίζει ένα νέο στοιχείο που καθορίζει έναν τυποποιημένο τρόπο για να ενσωματώσετε (embed) ένα αρχείο ήχου σε μια ιστοσελίδα: το στοιχείο <audio>.


Υποστήριξη Browser

Ο Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome και ο Safari υποστήριζει το <audio> στοιχείο.
Σημείωση: Οι εκδόσεις του Internet Explorer 8 και νωρίτερα, δεν το υποστηρίζουν


HTML5 Audio – Πως δουλεύει;

Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο ήχου στην HTML5, αυτός είναι ο κώδικας που χρειάζεστε:

Παράδειγμα

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<audio controls="controls">
<source src="song.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />
Your browser does not support the audio element.
</audio>
</body>
</html>

δοκιμάστε το »

Το χαρακτηριστικό ελέγχου προσθέτει χειριστήρια ήχου, όπως play, pause και ένταση ήχου.
Θα πρέπει επίσης να εισάγετε το περιεχόμενο του κειμένου μεταξύτων ετικετών  <audio> περιεχόμενο </audio> στους browsers που δεν υποστηρίζουν το στοιχείο <audio>.
Το στοιχείο <audio> επιτρέπει σε πολλαπλές πηγές <source> να συνδεθούν σε διαφορετικά αρχεία ήχου. Ο browser θα χρησιμοποιήσει την πρώτη αναγνωρισμένη μορφή.


Μορφές αρχείων ήχου και υποστήριξη Browser

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 3 υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για το <audio> στοιχείο, τα MP3, το WAV και το Ogg:

Browser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer 9 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Firefox 4.0 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Google Chrome 6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Apple Safari 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Opera 10.6 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 


HTML5 Audio Tags

Tag Description
<audio> Καθορίζει το περιεχόμενο ήχου
<source> Καθορίζει πολλαπλούς πόρους πολυμέσων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως  <video> και<audio>