Κοινές ιδιότητες για HTML και XHTML

Η πλειοψηφία των ετικετών της HTML έχει ένα σταθερό σύνολο από ιδιότητες που είναι κοινό για τις περισσότερες ετικέτες της HTML. Οι ιδιότητες που ακολουθούν είναι οι κοινές ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες ετικέτες της HTML.

Βασικές Ιδιότητες

Οι ακόλουθες ιδιότητες είναι διαθέσιμες σε όλες τις ετικέτες εκτός των ετικετών <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style> και <title>.

Ιδιότητα Περιγραφή
class Ορίζει ένα η περισσότερα ονόματα κλάσης για ένα στοιχείο
id Ορίζει ένα μοναδικό όνομα – κωδικό για ένα στοιχείο
style Ορίζει ενσωματωμένο κώδικα μορφοποίησης CSS για ένα στοιχείο
title Ορίζει επιπλέον πληροφορίες για ένα στοιχείο.

Ιδιότητες γλώσσας

Ιδιότητα Περιγραφή
dir Ορίζει την κατεύθυνση για το περιεχόμενο του στοιχείου
lang Ορίζει τη γλώσσα του περιεχομένου του στοιχείου
xml:lang Ορίζει τη γλώσσα του περιεχομένου του στοιχείου (για έγγραφα XHTML)

Ιδιότητες πληκτρολογίου

Ιδιότητα Περιγραφή
accesskey Ορίζει μια συντόμευση πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσει / εστιάσει σε ένα στοιχείο
tabindex Ορίζει τη σειρά των στοιχείων για την εναλλαγή τους με το πλήκτρο Tab

[COL size=”one_half”]« Ετικέτες της HTML 4.01 / XHTML 1.0[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]