Έλεγχος domain name

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία ενός domain name μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα online εργαλείο WHOIS μέσω της ιστοσελίδας των καταχωρητών domain name.

Σε μία εγγραφή WHOIS μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας, την διεύθυνση και το e-mail του ιδιοκτήτη του domain name καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνεις και e-mail του τμήματος πληρωμών και του τεχνικού τμήματος.

Όταν ένα domain name λήξει και το αγοράσει κάποιος άλλος, τότε τα στοιχεία της εγγραφής WHOIS αλλάζουν και πλέον φαίνονται τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, και δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσετε να δείτε τα στοιχεία προηγούμενων ιδιοκτητών του ίδιου domain name.

Προστασία τον πληροφοριών σας από WHOIS

Ίσως αν έχετε πραγματοποιήσει κάποια WHOIS, να τύχατε σε domain names που τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν υπήρχαν. Αυτή είναι μια επιπλέον υπηρεσία που προσφέρει ιδιωτικότητα στον ιδιοκτήτη του domain name. Στο κοινό θα είναι διαθέσιμες γενικές πληροφορίες σχετικά με το domain name.