Δωρεάν domain name με πακέτα φιλοξενίας. Είναι καλή λύση;

Υπάρχουν στο διαδίκτυο μερικές εταιρείες που παρέχουν δωρεάν domain name όταν αγοράζεται από αυτές πακέτα φιλοξενίας. Από τη στιγμή όμως που το domain name είναι η ταυτότητα της ιστοσελίδας σας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης κατά την αγορά του πακέτου φιλοξενίας και του domain name για να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν όροι για την ιδιοκτησία του domain name. Ποιο συγκεκριμένα θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Είστε ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του domain name στις εγγραφές WHOIS του domain
  • Μπορείτε να μεταφέρετε το domain name σε άλλο καταχωρητή ελεύθερα.
  • Μπορείτε να φιλοξενείτε την ιστοσελίδα σας σε άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες web hosting
  • Ότι δεν σας περιορίζουν χρονικά για το πόσο θα πρέπει να κρατήσετε το πακέτο φιλοξενίας και το domain name σε αυτές τις εταιρείες.

 

Απλά θα πρέπει να θυμάστε πως κανένας δεν χαρίζει, και πως οι εταιρείες για να επιβιώσουν πρέπει να βγάλουν χρήματα, ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό κλάδο όπως είναι τα domain names και το web hosting. Σε αυτούς τους κλάδους εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές marketing που κάνουν ποιο δύσκολη τη μετάβαση σας από τη μια εταιρεία σε μια άλλη για να σας έχουν πελάτες τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πριν κλείσετε πακέτο φιλοξενίας διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους χρήστης τις υπηρεσίας για να βεβαιωθείτε πως δεν δεσμεύεστε κατά κάποιο τρόπο.