Κατασκευή Δυναμικών Ιστοσελίδων

Πολλές εταιρίες που θέλουν να κατασκευάσουν μία ιστοσελίδα για την εταιρία τους είναι μπερδεμένες σχετικά με το αν θα έπρεπε να έχουν μία δυναμική ή στατική ιστοσελίδα για την διαδικτυακή προώθηση της επιχείρησης τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σε γενικές γραμμές μία τάση για κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων. Αυτή η τάση δεν είναι τυχαία φυσικά, αφού μία δυναμική ιστοσελίδα επιτρέπει σε χρήστες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις να ανανεώνουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους σε σχέση με τις στατικές ιστοσελίδες. Παρόλα αυτά, για να κατανοήσετε για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να προβείτε στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, είναι απαραίτητο να αναλυθούν κάποιοι παράγοντες.
Στις δυναμικές ιστοσελίδες μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βάλετε νέο περιεχόμενο και να ανανεώσετε τις πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για ιστοσελίδες οι οποίες έχουν πληροφορίες ως κύρια βάση. Αυτές οι πληροφορίες στις δυναμικές ιστοσελίδες είναι εύκολο να τροποποιηθούν ή να ανανεωθούν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Σε σχέση με τις στατικές ιστοσελίδες λοιπόν, η ανανέωση περιεχομένου είναι πολύ πιο εύκολη και απλή διαδικασία.

Εκτός όμως από την εύκολη ανανέωση περιεχομένου, καθίσταται εύκολη και η τροποποίηση του layout της ίδιας της ιστοσελίδας. Αν για παράδειγμα κάνουμε μία αλλαγή στην εμφάνιση της ιστοσελίδας, οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλες τις σελίδες αυτόματα, ενώ στις στατικές είναι απαραίτητο να κάνουμε τροποποιήσεις στην κάθε σελίδα.
Αν και τα προηγούμενα χρόνια η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων ήταν μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, πλέον τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αντιστρέφονται. Με την έλευση νέων συστημάτων διαχείρισης (CMS), ακόμη και άτομα χωρίς καθόλου τεχνικές γνώσεις μπορούν να στήσουν μία απλή δυναμική ιστοσελίδα.
Τα γνωστότερα συστήματα διαχείρισης (CMS) για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, είναι τα παρακάτω:
Wordpress.
Joomla.
Drupal.
Αν και το Drupal είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης, το Joomla και ιδιαίτερα το WordPress είναι εξαιρετικά φιλικά προς τον χρήστη. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να κατασκευάσετε μία δυναμική ιστοσελίδα και να επιλέξετε την εμφάνιση που θέλετε να έχει. Ουσιαστικά το μόνο κόστος που θα χρειαστεί να επωμιστείτε είναι αυτό τις φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting).
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να εγκαταστήσετε κάποιο από τα παραπάνω συστήματα διαχείρισης και να δημιουργήσετε μία δυναμική ιστοσελίδα, μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχο που φιλοξενεί την ιστοσελίδα σας να την εγκαταστήσει μέσω διαφόρων scripts, τα οποία δεν απαιτούν καθόλου τεχνικές γνώσεις.