Εικόνες GIF

Η λέξη GIF σημαίνει “Graphic Interchange Format” και είναι μια μορφή αρχείου εικόνας που επιτρέπει την δημιουργία μικρός απλών animation για το διαδίκτυο.

Τα GIF αρχεία υπάρχουν σχεδόν από την αρχή του Internet (από το 1987), και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Πολλοί πίστευαν πως λόγο των φωτεινών χρωμάτων τους, τη χαμηλή ποιότητα εικόνας και τη δημοτικότητα τους στα νέα παιδιά που πειραματιζόταν συχνά με τα GIF, πως θα έπαιρναν τον ίδιο δρόμο που πήρε και η ετικέτα <blink> της HTML.

Αντίθετα όμως, τα GIF έχουν διατηρήσει τη γοητεία τους κατά την ανάπτυξη του Web. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, τα αρχεία GIF έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και πάλι σε μεγάλο βαθμό.

Στην πράξη, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση των GIF αρχείων. Αρχικά είναι απλά στην ανάπτυξη τους, ενώ καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη μνήμη από τον υπολογιστή σε σχέση με τα Flash animations. Επίσης, μπορείς να εισάγεις ένα GIF αρχείο σε ένα e-mail και ο τελικός παραλήπτης να το δει μέσα στο e-mail του. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να τραβήξετε την προσοχή των επισκεπτών σας στη σελίδα σας στο Tumbler λόγο των κινούμενων εικόνων GIF.