Λίστες στην HTML

Ένα από τα ποιο κοινά στοιχεία της HTML είναι οι ταξινομημένες και οι αταξινόμητες λίστες. Μία αταξινόμητη λίστα δημιουργείτε με την ετικέτα ul ενώ μία ταξινομημένη λίστα αρχίζει με την ετικέτα <ol> και κάθε μία τους ως στοιχείο περιέχει μέσα το HTML στοιχείο <li>. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε δημιουργήσει μια αταξινόμητη και μια ταξινομημένη λίστα:

<ul>
<li>Πρώτο στοιχείο</li>
<li>Δεύτερο στοιχείο</li>
<li>Τρίτο στοιχείο</li>
<li>Τέταρτο στοιχείο</li>
</ul>

<ol>
<li>Πρώτο στοιχείο</li>
<li>Δεύτερο στοιχείο</li>
<li>Τρίτο στοιχείο</li>
<li>Τέταρτο στοιχείο</li>
</ol>

Δείτε το παράδειγμα ζωντανά

Λίστες ορισμών στην HTML

Ακόμα ένας άλλος τύπος λίστας στην HTML είναι η λίστα ορισμών. Μία λίστα ορισμών δημιουργείτε με την ετικέτα <dl> και μπορεί να περιέχει ετικέτες <dt> και <dd>. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε δημιουργήσει μια λίστα ορισμών με τις αρμοδιότητες κάποιον επαγκελματιών:


<dl>
<dt>Προγραμματιστής</dt>
<dd>Συγγραφή προγραμμάτων</dd>
<dd>Ανάλυση κώδικα</dd>
<dt>Γραφίστας</dt>
<dd>Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας</dd>
<dd>Σχεδιασμός ιστοσελίδας</dd>
<dd>Δημιουργία λογοτύπου</dd>
<dl>

Δείτε το παράδειγμα ζωντανά

Να σημειωθεί πως μέσα στα στοιχεία κάθε λίστας έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε εικόνες, συνδέσμους, παραγράφους και άλλα στοιχεία της HTML.

[COL size=”one_half”]« Πίνακες στην HTML[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]