Τι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού;

Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής για να δώσει οδηγίες σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους με δυαδικά δεδομένα τα οποία μοιάζουν κάπως έτσι:

1001010010010101011100111001001010010

Μπορεί για εσάς, όπως και σε εμένα να μην έχει κάποιο νόημα το παραπάνω, αλλά σίγουρα για τους υπολογιστές έχει μεγάλη σημασία.

Από τη στιγμή που δεν είμαστε σε θέση να γράψουμε κώδικα σε δυαδική μορφή, θα πρέπει να δώσουμε εντολές σε ένα υπολογιστή με τη βοήθεια κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Συχνά ο κώδικας στις γλώσσες προγραμματισμού μοιάζει με παράξενα αγγλικά, που χρησιμοποιούν στο συντακτικό τους ελληνικά ερωτηματικά, παρενθέσεις και αγκύλες.

Στη συνέχεια ένα πρόγραμμα που λέγεται compiler ή interpreter αναλαμβάνει να μετατρέψει τις οδηγίες που θέλουμε να δώσουμε στον υπολογιστή σε δυαδικό κώδικα όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι σε θέση να τον κατανοήσει.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες γλώσσες προγραμματισμού, που όλες σας επιτρέπουν να γράφετε διαφορετικά πράγματα για να πάρετε σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Κάθε φορά που κάποιος μαθαίνει να προγραμματίζει σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, παραδοσιακά το πρώτο πρόγραμμα που γράφει εκτυπώνει στην οθόνη του υπολογιστή του το μήνυμα “Γεια σου κόσμε !”.

Παρακάτω σας παρουσιάζω πως μπορείτε να εμφανίσετε το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.

C++

#include <iostream>
using namespace std;
 int main()
{
    counr << "Γεια σου κόσμε !";
    return 0;
}

 

PHP

echo "Γεια σου κόσμε !";

 

Ruby

puts "Γεια σου κόσμε !";

 

Java

class helloworld
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println('Γεια σου κόσμε !');
     }
}

 

Στην πραγματικότητα, καμία γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι καλύτερη από μια άλλη. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει τα προτερήματα της και τα ελαττώματα της. Κάποιες είναι ποιο γρήγορες, ή καλύτερες για προγραμματισμό των ρομπότ, ή καλές στην κατασκευή ιστοσελίδων όπως για παράδειγμα η PHP, Ruby και η Python.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα προγράμματα ήταν γραμμένα σε διάτρητες κάρτες. Έτσι σαν παράδειγμα φανταστείτε πως αν ακόμα χρησιμοποιούσαμε αυτές τις κάρτες, για να απεικονίσουμε μια εικόνα σε ένα iPhone θα θέλαμε πάνω από 9000 διάτρητες κάρτες !