Μεταφορά WordPress από WordPress.com

Μεταφορά WordPress από WordPress.com

Αν έχετε μια ιστοσελίδα ή ένα ιστολόγιο εγκατεστημένο στο WordPress.com ή άλλο Server μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε σε άλλο Server χωρίς να χρειάζεται να έχετε κάποια προηγούμενη εμπειρία ή να πρέπει να πειράξετε τα αρχεία ρυθμίσεων του WordPress.

Ωστόσο αυτή η τεχνική θα μεταφέρει μόνο το περιεχόμενο του WordPress σας, όπως είναι τα άρθρα σας, οι εικόνες σας, οι κατηγορίες οι ετικέτες κα., ενώ δεν θα μεταφέρει τις ρυθμίσεις, το theme που ήδη χρησιμοποιείτε και τα πρόσθετα που έχετε εγκατεστημένα στο ήδη υπάρχον WordPress Site σας.

Επίσης, υπάρχει ακόμα μια προϋπόθεση για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά σωστά. Το ήδη υπάρχον WordPress site σας θα πρέπει να είναι δημόσια προσπελάσιμο και όχι εγκατεστημένο στον τοπικό σας υπολογιστή για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση ενώ η εισαγωγή του περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σωστά, δεν θα είναι δυνατή η μεταφορά των πολυμέσων σας, περιλαμβανομένων των εικόνων, των βίντεο και άλλων αρχείων που έχετε ανεβάσει στο WordPress σας μέσα στο τοπικό σας δίκτυο.

Μεταφορά του WordPress

Για να αρχίσετε την μεταφορά θα πρέπει να έχετε ήδη κάποιο domain name στη διάθεση σας, καθώς επίσης και κάποιο πακέτο web hosting. Στο πακέτο φιλοξενίας που ήδη έχετε εγκαταστήστε το WordPress και ολοκληρώστε τα βήματα που ακολουθούν:

  • Ανοίξτε τη σελίδα Εργαλεία > Εξαγωγή (Manage > Export) και από τη λίστα επιλογών που έχετε επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας (εμείς σας προτείνουμε να επιλέξετε την επιλογή “Τα πάντα” “All”).
  • Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο με όνομα “Μεταφόρτωση αρχείου εξαγωγής” (Download Export File).
  • Στο νέο WordPress που έχετε εγκαταστήσει στον νέο σας Server ανοίξτε τη σελίδα Εργαλεία > Εισαγωγή (Manage > Import) και από τι λίστα επιλογών επιλέξτε το WordPress. Αυτή η επιλογή απαιτεί να υπάρχει εγκατεστημένο στο νέο σας WordPress το πρόσθετο WordPress Importer. Αν αυτό δεν υπάρχει θα εμφανιστεί ένας διάλογος που θα σας ζητά να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο στον WordPress σας. Στον διάλογο αυτό, πάνω δεξιά υπάρχει ένα πορτοκαλί κουμπί που λέει “Εγκατάσταση” (Install). Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να συνεχίσετε με την εισαγωγή.
  • Στη σελίδα που ακολουθεί, κάντε κλικ στο στοιχείο αρχείου στη φόρμα και επιλέξτε το αρχείο που κατεβάσατε από τον παλιό σας server. Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί “Μεταφορά αρχείου και εισαγωγή” (Upload file and import)
  • Στο επόμενο βήμα θα εμφανιστεί μια σελίδα, στην οποία μπορείτε να αντιστοιχήσετε τα ονόματα συντακτών των άρθρων με ονόματα χρηστών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο νέο σας WordPress ή αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε νέους χρήστες ως συντάκτες για τα άρθρα που μεταφέρετε.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί με τίτλο Υποβολή.
  • Στο τέλος κάντε κλικ στο κουμπί “Καλή διασκέδαση”.

 

Σημείωση: Αυτή η μέθοδος μεταφοράς του ιστολογίου σας θα μεταφέρει τα άρθρα σας και θα τα προσαρτήσει στα ήδη υπάρχοντα άρθρα. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκκαθάριση πριν ή μετά τη μεταφορά του περιεχομένου. Έτσι για παράδειγμα, αν έχετε ένα άρθρο με τίτλο “Καλημέρα κόσμε” μετά τη μεταφορά θα έχετε όλα τα νέα άρθρα και το ¨Καλημέρα κόσμε”.