Μεταφορά WordPress – Για έμπειρους χρήστες

Μεταφορά WordPress – Για έμπειρους χρήστες

Υπάρχουν φορές που πρέπει να μεταφέρετε το WordPress σε άλλη θέση μέσα στο Web Server σας και φορές που θέλετε να μεταφέρετε το WordPress σας σε άλλο web hosting. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε ξανά εγκατάσταση του WordPress στη νέα του θέση, γιατί το WordPress είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε παραπάνω.

Όταν το domain name και τα URL σας δεν αλλάζουν

Μεταφέροντας το domain σας χωρίς να αλλάζετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας και τα URLs του WordPress, η μεταφορά είναι πολύ εύκολη, και στις περισσότερες περιπτώσεις η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλή μεταφορά των αρχείων σας.

 • Αν η βάση δεδομένων και τα URL παραμένουν ίδια, μπορείτε να αρχίσετε τη μεταφορά αντιγράφοντας τα αρχεία του WordPress και τη βάση δεδομένων.
 • Αν στη νέα θέση αλλάζει ο χρήστης ή το όνομα της βάσης δεδομένων, τότε αλλάξτε τα στοιχεία στο αρχείο wp-config.php χρησιμοποιώντας τις σωστές πληροφορίες.
 • Αν θέλετε να κάνετε δοκιμές πριν μεταφέρετε οριστικά το WordPress στη νέα του θέση, θα πρέπει να αλλάξετε προσωρινά τις τιμές “siteurl” και “home” στη βάση δεδομένων, στον πίνακα “wp_options” (μέσω του phpMyAdmin ή κάποιου σχετικού λογισμικού)

Αν στην προηγούμενη θέση κάποιο είδος rewrites (για τους μόνιμους συνδέσμους) τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το αρχείο .htaccess και να ξανά ρυθμίσετε τους μόνιμους συνδέσμους όταν δημοσιεύσετε ξανά το site σας.

Αν μεταφέρετε το WordPress σας σε νέο Web Hosting με το ίδιο domain name, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μεταβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου wp-config.php με τα στοιχεία της νέας βάσης δεδομένων και του νέου χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) . Τέλος για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά, θα πρέπει να ανεβάσετε στο νέο πακέτο φιλοξενίας τα αρχεία του WordPress από τον προηγούμενο Server.

Όταν αλλάζει το Domain name και τα URL της ιστοσελίδας σας

Όταν θέλετε να μεταφέρετε ένα WordPress και το domain name σας αλλάζει – πχ. από http://www.first.com/blog σε http://www.first.com/ ή από http://www.first.com/ σε http://www.second.com/ – υπάρχουν επιπλέον προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Τα αρχεία και η βάση δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν, ωστόσο η αναφορά στο παλιό domain name ή την παλιά θέση θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στην ιστοσελίδα σας και στο εγκατεστημένο σας Theme.

Αν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη βάση δεδομένων με αναζήτηση και μεταβολή των παλιών URL στα νέα, τότε μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με προβλήματα σειριοποίησης, επειδή μερικά themes αποθηκεύουν στη βάση δεδομένα ρυθμίσεις URL μαζί με το μήκος τους. Με αυτή την αλλαγή, τα νέα URL που πιθανότατα θα έχουν διαφορετικό μήκος από τα παλιά URL θα προκαλέσουν προβλήματα. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα έχετε δύο λύσεις :

 • Κάντε αναζήτηση και αντικατάσταση URL μόνο στον πίνακα wp_posts.
 • Χρησιμοποιήστε το Search and Replace for WordPress Databases Script για να αντικαταστήσετε με ασφάλεια όλα τα στιγμιότυπα του παλιού URL.

 

Στον υπάρχον Server σας

Μεταφέροντας τα αρχεία του WordPress από ένα φάκελο του Web Server σας, σε ένα άλλο φάκελο – πχ. αλλαγή του URL του από http://www.site.com/blog/ σε http://www.site.com/news/ – θα πρέπει να προσέξετε μερικά πράγματα.  Αν θέλετε να μεταφέρετε το WordPress σε ένα δικό του φάκελο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό φάκελο του Web Site σας, τότε διαβάστε το άρθρο Giving WordPress Its Own Directory για λεπτομερείς οδηγίες.

Εδώ υπάρχουν οι οδηγίες βήμα βήμα για μεταφορά του WordPress σε νέα θέση μέσα στον ίδιο server:

 • Δημιουργήσετε μια νέα θέση ακολουθώντας μια από τις δυο διαθέσιμες επιλογές:
  • Αν μεταφέρετε τα αρχεία του WordPress σε νέο κατάλογο, τότε δημιουργήστε τον νέο κατάλογο
  • Αν θέλετε να μεταφέρετε το WordPress στον κεντρικό κατάλογο του Website σας, βεβαιωθείτε πως όλα τα αρχεία (index.php, .htaccess, κλπ.) πως υπάρχουν σε κάποιο αντίγραφο ασφαλείας, και ότι ο κεντρικός κατάλογος της ιστοσελίδας σας είναι έτοιμος για να υποδεχτεί το WiordPress.
 • Συνδεθείτε στο WordPress.
 • Ανοίξτε τη σελίδα Ρυθμίσεις > Γενικά (Settings > General)
 • Στο πεδίο WordPress address (URI): αλλάξτε τη διεύθυνση ώστε να δείχνει τη νέα θέση που θα εγκατασταθεί το WordPress.
 • Στο πεδίο Site address (URL): αλλάξτε τη διεύθυνση ώστε να δείχνει τη νέα θέση που θα εγκατασταθεί το WordPress.
 • Κάντε κλικ στο πλήκτρο Αποθήκευση αλλαγών (Save Settings).
 • (Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε/δείτε το site σας τώρα!)
 • Κάντε τη μεταφορά των αρχείων του WordPress στη νέα τους θέση. Αυτή η μεταφορά περιλαμβάνει τα αρχεία που βρίσκονται στον κεντρικό κατάλογο του WordPress όπως είναι το index.php, .htaccess, wp-config.php, wp-load.php, κα. και όλους τους υπό-καταλόγους.
 • Αν χρησιμοποιείτε μόνιμους συνδέσμους, ανοίξτε τη σελίδα Ρυθμίσεις > Μόνιμοι σύνδεσμοι (Settings > Permalinks) και ενημερώστε τη δομή των μόνιμων συνδέσμων σας στο αρχείο .htaccess, το οποίο θα πρέπει να είναι στον ίδιο κατάλογο με το αρχείο index.php.
 • Οι υπάρχοντες σύνδεσμοι προς τα αρχεία εικόνων και άλλων μέσων θα εξακολουθούν να δείχνουν στην παλιά θέση του WordPress και για το λόγο αυτό πρέπει να τα αλλάξετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με το πρόσθετο Velvet Blues Update URLs, ή με ένα εργαλείοαναζήτησης και αντικατάστασης, ή με χειροκίνητη προσπέλαση της βάσης δεδομένων ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
 • Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε και να μεταβάλετε αν χρειάζεται τον φάκελο που ανεβαίνουν τα αρχεία μέσω του διαχειριστή αρχείων, πηγαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεις > Πολυμέσα (Settings > Media). Διαφορετικά όλα τα νέα αρχεία που θα ανεβάζεται στον server σας μέσω του διαχειριστή αρχείων θα εξακολουθούν να πηγαίνουν στον παλιό φάκελο.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν αλλάξει τα δικαιώματα των φακέλων. Δείτε αν υπάρχουν αρχεία με δικαιώματα που είναι ορισμένα σε “0000” και αλλάξτε τα σε “0644”.
 • Αν το theme σας υποστηρίζει μενού, οι σύνδεσμοι στην αρχική σας σελίδα ίσως να εξακολουθούν να πηγαίνουν τους χρήστες σας στην παλιά εγκατάσταση του WordPress. Ανοίξτε τη σελίδα Εμφάνιση > Μενού (Apperarance > Menus) και ενημερώστε τις παλιές τιμές.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση στο server σας, διαφορετικά ίσως αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα. (Το σφάλμα αυτό έχει παρατηρηθεί στον MAMP σε Mac).

Να σημειωθεί πως είναι σημαντικό να αλλάξετε τα URI ΠΡΙΝ μεταφέρετε τα αρχεία σας στη νέα τους θέση.

Αν ξεχάσατε να αλλάξετε τα URI

Αν έχετε μεταφέρει τα αρχεία, πριν αλλάξετε τα URI έχετε στη διάθεση σας δυο επιλογές για να διορθώσετε την εγκατάσταση σας.

 • Ας υποθέσουμε πως τα αρχεία σας ήταν πρώτα στον φάκελο /path/to/old/ και τώρα τα έχετε μεταφέρει στον φάκελο /path/to/new/ πριν όμως αλλάξετε το URI. Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, μπορείτε να κάνετε το φάκελο /path/to/old ένα symlink (για τους χρήστες των Windows τα symlinks είναι ίδια με τις συντομεύσεις) στο φάκελο /path/to/new/. Για παράδειγμα σε linux γράψτε στο τερματικό την ακόλουθη εντολή ln -s /path/to/new /path/to/old και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα της προηγούμενης ενότητας κανονικά. Αφού τελειώσετε με τις εργασίες μεταφοράς διαγράψτε το symlink.
 • Αν ξεχάσατε να αλλάξετε τη διεύθυνση του WordPress και του ιστολογίου σας, τότε δεν θα είστε σε θέση να τα αλλάξετε μέσω του πίνακα ελέγχου του WordPress μετά τη μεταφορά. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να διορθώσετε την εγκατάσταση σας αν έχετε πρόσβαση στην βάση δεδομένων σας. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων του ιστολογίου σας και εντοπίστε τον πίνακα wp_options. Σε αυτό τον πίνακα αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε από τον πίνακα ελέγχου του WordPress. Οι τιμές για τα πεδία WordPress address (URI) και Site address αντίστοιχα είναι αποθηκευμένες στις εγγραφές home και siteurl (στο πεδίο option_name). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αλλάξετε αυτές τις τιμές, έτσι ώστε να ταιριάζουν με το URI της νέας σας εγκατάστασης.

 

Αν αλλάξατε κατά λάθος το URL του WordPress σας

Αν κατά λάθος έχετε αλλάξει το URI του WordPress σας, αλλά ακόμα μπορείτε να προσπελάσετε τη σελίδα σύνδεσης σας με κάποια ανακατεύθυνση ή κάπως αλλιώς.

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο wp-login.php για να αλλάξετε επαναφέρετε τα URI στις σωστές ρυθμίσεις. Εντοπίστε τις ακόλουθες γραμμές μέσα στο αρχείο wp-login.php:

require_once(dirname(__FILE__) . ‘/wp-load.php’);

και εισάγετε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα ακριβώς μετά:

update_option(‘siteurl’, ‘http://your.domain.name/the/path’);
update_option(‘home’, ‘http://your.domain.name/the/path’);

Αυτό είναι όλο. Δοκιμάστε την ιστοσελίδα σας για να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί σωστά.

Μεταφορά σε νέο Server

Αν θέλετε να μεταφέρετε το WordPress σας από ένα Server σε ένα άλλο Server, αρχίστε δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της βάσης δεδομένων και τα αρχεία του WordPress, τις εικόνες, τα πρόσθετα κα.

Αφού μεταφέρετε τα αρχεία σας στο νέο Server και εγκαταστήσετε και τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε πως έχετε αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσης για τη νέα βάση δεδομένων στο αρχείο wp-config.php στο νέο server.

Αν δεν σας απασχολεί η λειτουργία του παλιού ιστολογίου σας

Κατεβάστε όλα τα αρχεία του WordPress σας από τον παλιό Server στον σκληρό σας δίσκο και επεξεργαστείτε το αρχείο wp-config.php έτσι ώστε τα στοιχεία σύνδεσης στη βάση δεδομένων του νέου server να είναι ίδια με αυτά μέσα στο αρχείο.

Ανοίξτε την σελίδα Ρυθμίσεις > Γενικά (Settings > General) στο παλιό σας ιστολόγιο, και αλλάξτε τα URI έτσι ώστε να είναι ίδια με τα URI του νέου Server που θα φιλοξενήσει το WordPress.

Συνδεθείτε στον Server σας και ανοίξτε το phpMyAdmin και κάντε εξαγωγή ως αρχείο τη βάση δεδομένων σας στον σκληρό σας δίσκο. Στη συνέχεια κάντε εισαγωγή του αρχείου της βάσης δεδομένων στη MySQL του νέου Server και ανεβάστε και τα αρχεία του WordPress στο νέο Server μαζί με το επεξεργασμένο αρχείο wp-config.php.

Αν θέλετε το παλιό ιστολόγιο σας να εξακολουθεί να λειτουργεί

Μέρος Πρώτο

 • Κατεβάστε όλα τα αρχεία του WordPress από τον παλιό Server σας στον σκληρό σας δίσκο. Ονομάστε τον φάκελο κατάλληλα έτσι ώστε να υποδεικνύει πως αυτός ο φάκελος περιέχει την παλιά εγκατάσταση του WordPress.
 • Κατεβάστε από το Server τη βάση δεδομένων σας.
 • Ανοίξτε ξανά το παλιό σας ιστολόγιο στον πίνακα ελέγχου και αλλάξτε και τα δυο URI στη σελίδα Ρυθμίσεις > Γενικά (Settings > General) ώστε να δείχνουν τη νέα σας σελίδα.
 • Ακόμα μια φορά κατεβάστε τα αρχεία του WordPress από τον παλιό Server σας στον σκληρό σας δίσκο. Αυτή τη φορά δώστε ένα άλλο όνομα στον φάκελο που φιλοξενεί αυτά τα αρχεία, έτσι ώστε να υποδεικνύει πως αυτός ο φάκελος περιέχει τα αρχεία για τη ΝΕΑ εγκατάσταση.
 • Κατεβάστε ακόμα μια φορά τη βάση δεδομένων σας χωρίς να αντικαταστήσετε το πρώτο αρχείο της βάσης δεδομένων σας που κατεβάσατε σε προηγούμενο βήμα.
 • Αν στον νέο Server σας έχετε άλλα στοιχεία για σύνδεση στη βάση δεδομένων, τότε πριν ανεβάσετε τα αρχεία σας στον νέο Server τότε ανοίξτε και τροποποιήστε το αρχείο wp-config.php έτσι ώστε να μπορεί το WordPress να συνδεθεί στη νέα βάση δεδομένων.
 • Ανεβάσετε τα αρχεία από το φάκελο που περιέχει τα αρχεία για τη νέα εγκατάσταση του WordPress στο νέο σας Server. Το ίδιο ανεβάστε και το αρχείο βάσης δεδομένων που κατεβάσατε τη δεύτερη φορά στον νέο σας Server και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

 

Μέρος δεύτερο

Τώρα θα επαναφέρουμε το παλιό ιστολόγιο.

 • Στον παλιό Server διαγράψτε την παλιά βάση δεδομένων (Να θυμάστε πως πρέπει να έχετε ήδη ένα αντίγραφο της παλιάς βάσης δεδομένων που κατεβάσατε από το server στο πρώτο μέρος στο δεύτερο βήμα)
 • Ανεβάστε τα παλιά αρχεία που κατεβάσατε από το Server στο πρώτο μέρος στο πρώτο βήμα, αντικαθιστώντας τα αρχεία που υπάρχουν ήδη στον server. (Εναλλακτικά μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία που ήδη υπάρχουν στον server και να ανεβάσετε το αντίγραφο που έχετε ήδη στον υπολογιστή σας, αλλά αυτή είναι ποιο αργή διαδικασία)
 • Ανεβάστε στον παλιό server τη βάση δεδομένων που κατεβάσατε στο πρώτο μέρος στο δεύτερο βήμα.

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.