Δημιουργικές Χρήσεις & δυνατότητες του Google Maps API: Κάτι περισσότερο από ένα χάρτη

Για να γιορτάσει τους 800.000 ενεργούς χρήστες του Google Maps API, η Google έχει ξεκινήσει μια ιστοσελίδα για τα προϊόντα τους.

Η ιστοσελίδα, που ονομάζεται “More Than A Map“, διαθέτει τις δυνατότητες του API και εμφανίζει διάφορα παραδείγματα για να δείξει την δύναμη της.

Μπορείτε να βρείτε demo από τυποποιημένους χάρτες με δορυφορικές προβολές, τη χρήση των “θέσεων”, δρομολογήσεις και διάφορα άλλα.
Η πηγή των demo είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να μάθετε τη χρήση τους.

Επίσης, στο menu  “Developer Stories”,  μπορείτε να δείτε για έμπνευση, εφαρμογές του API από χρήστες .