Τι είναι το Web 3.0;

Αν και στο παρελθόν ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη του web 2.0, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση για το web 3.0. Για την κατανόηση του web 3.0, καλό θα ήταν να κατανοήσουμε πρώτη τι είναι το web 2.0. Στην εποχή που μπήκαμε στο web 2.0, είδαμε την έλευση τεχνολογιών διαδικτύου (web applications) όπως τα blogs, rss, feeds κλπ.

Αν και δεν υπάρχει σαφές τοπίο για το πως θα είναι το web 3.0, ο Tim Berners-Lee, ο εφευρέτης του World Wide Web, το αναφέρει ως ?Semantic Web?. Με αυτό θέλει να πει ότι θα γίνει μία προσπάθεια οι μηχανές αναζήτησης να προσπαθούν να διαβάζουν το περιεχόμενο όπως οι άνθρωποι. π.χ. μπορεί να γράφετε στη μπάρα αναζήτησης ?Θέλω να δω μία ταινία τρόμου και μετά να πάω να φάω στην Αθήνα?. Οι μηχανές αναζήτησης θα επεξεργάζονται τα δεδομένα και θα τα παρουσιάζει σε εσάς.
Χωρίς αμφιβολία, οι παραπάνω τεχνολογίες θα βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και θα μειώσουν το χρόνο που θα πρέπει να κάνει πολλαπλές αναζητήσεις.

Πηγή: Ifeed