Πρόγραμμα Κατασκευής Βιβλιοθήκης

Αν και οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν ήδη αγοράσει κάποιο πανάκριβο λογισμικό για τη δημιουργία ενός καταλόγου για τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη τους, ίσως να υπάρχει και η ζήτηση για τη δημιουργία αντίστοιχων συστημάτων και από ιδιώτες, οι οποίοι ίσως να ήθελαν να φτιάξουν μία αντίστοιχη βάση δεδομένων για τη διαδικτυακή τους βιβλιοθήκη ή για την ιστοσελίδα τους αν περιέχει διαδικτυακά βιβλία κλπ. Οι εμπορικές εφαρμογές αποτελούν ένα απλησίαστο όνειρο για αρκετούς webmasters, αφού τα περισσότερα σοβαρά λογισμικά ξεκινούν από τα 1500 ευρώ. Για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος, αλλά θα ήθελαν η ιστοσελίδα τους να περιέχει μία αντίστοιχη βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που έχει δημιουργήσει το greenstone.org, το οποίο συναγωνίζεται αρκετά εμπορικά προγράμματα. Η διεύθυνση του είναι http://www.greenstone.org/.

Πηγή: Ifeed