Παράγραφοι στην HTML

Σε ένα έγγραφο HTML ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι ετικέτες παραγράφων οι οποίες ορίζονται από την ετικέτα <p>. Με τις παραγράφους μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σας σε μικρότερες ενότητες, που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να διαβάσουν ποιο εύκολα τα κείμενα σας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Μορφοποίηση εγγράφων

Η HTML ως γλώσσα σήμανσης δεν έχει το ρόλο της μορφοποίησης των εγγράφων HTML. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα CSS που αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά της μορφοποίησης. Ωστόσο η HTML διαθέτει μερικές ετικέτες που μπορούν να μορφοποιήσουν ελαφρός ένα έγγραφο HTML όπως είναι στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Διαβάστε Περισσότερα »

Μορφοποίηση εγγράφων HTML με CSS

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποια μορφοποίηση στα έγγραφα σας, τότε δεν έχετε παρά να γράψετε CSS. Η θέση του CSS σε μια ιστοσελίδα είναι να μορφοποιήσει το περιεχόμενο, προσθέτοντας χρώματα, γραμματοσειρές, μεγέθη γραμματοσειρών περιγράμματα κα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Εικόνες στην HTML

Οι εικόνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων HTML σχεδόν σε κάθε web site που βλέπουμε στο διαδίκτυο στις μέρες μας. Για να εισάγετε μια εικόνα σε μια σελίδα HTML θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα <img /> και να ορίσετε ορισμένες από τις ιδιότητες της. Θα έχετε ήδη παρατηρήσει πως η ετικέτα <img /> δεν […]

Διαβάστε Περισσότερα »