Κεφάλαιο 6: CSS Span Elements

Τα στοιχεία της HTML span είναι παρόμοια με τα div, με τη διαφορά, ότι τα span είναι στοιχεία που ακολουθούν τη φυσική πορεία του εγγράφου. Όταν δημιουργείτε ένα span στοιχείο, το στοιχείο αυτό τοποθετείται μέσα στη φυσική πορεία του κειμένου χωρίς να “σπάει” η γραμμή πριν ή μετά το στοιχείο σε μία νέα γραμμή.

Διαβάστε Περισσότερα »