Κεφάλαιο 4: CSS ID

Τα ID είναι παρόμοια με τις κλάσεις. Η διαφορά με τις κλάσεις είναι πως από τι στιγμή που δηλώνετε ένα ID δεν μπορείτε να δηλώσετε ξανά το ίδιο ID σε άλλο στοιχείο μέσα στο ίδιο έγγραφο HTML.

Read More »

Κεφάλαιο 6: CSS Span Elements

Τα στοιχεία της HTML span είναι παρόμοια με τα div, με τη διαφορά, ότι τα span είναι στοιχεία που ακολουθούν τη φυσική πορεία του εγγράφου. Όταν δημιουργείτε ένα span στοιχείο, το στοιχείο αυτό τοποθετείται μέσα στη φυσική πορεία του κειμένου χωρίς να “σπάει” η γραμμή πριν ή μετά το στοιχείο σε μία νέα γραμμή.

Read More »