Κεφάλαιο 6: CSS Span Elements

Τα στοιχεία της HTML span είναι παρόμοια με τα div, με τη διαφορά, ότι τα span είναι στοιχεία που ακολουθούν τη φυσική πορεία του εγγράφου. Όταν δημιουργείτε ένα span στοιχείο, το στοιχείο αυτό τοποθετείται μέσα στη φυσική πορεία του κειμένου χωρίς να “σπάει” η γραμμή πριν ή μετά το στοιχείο σε μία νέα γραμμή.

Η ετικέτα span είναι κατάλληλη για να μορφοποιήσετε διάφορες περιοχές μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας σας όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:

<p>Αυτή η φράση έχει μια <span class="bold">έντονη</span> λέξη μέσα της</p>

και στο CSS σας να δημιουργήσετε την ακόλουθη κλάση για να μορφοποιήσετε το span

.bold
{
    font-weight: bold;
}

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σαν τη γραμμή που ακολουθεί

Αυτή η φράση έχει μια έντονη λέξη μέσα της

[BOX type=’info’] Τα δυο τελευταία κεφάλαια δημιουργήθηκαν για να σας δώσουν μια βάση για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τα CSS. [/BOX]

Προηγούμενο : CSS Divs
Επόμενο :  CSS Margins